Poliklinika
Žďár nad
Sázavou
příspěvková organizace
591 01 Studentská 4

Žďár nad Sázavou
3. podlaží
Jak se k nám objednat: 
pondělí a čvrtek
mezi 17-19 hodinou
603/384 636
TOPlist Počítadlo

Pracovní zkušenosti:

2021- současnost: odborný asistent-Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, neurologická klinika FN Brno

2019-2021: asistent- Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, neurologická klinika FN Brno

2009- současnost: Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno- lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie

1998- 2009: Neurologické oddělení, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě- sekundární lékař, následně lékař s atestací

Odborné zaměření a kurzy:

Elektrofyziologie: se zaměřením na EMG (elektromyografii) pánevního dna a single-fibre EMG- přednášky, publikace

Spoluautor celostátních učebnic z oboru neurologie, ortopedie, urologie

Spoluřešitel celostátních grantů ( IGA Ministerstva zdravotnictví ČR č. NT/13449-4: Spondylogenní komprese krční míchy - prevalence, diagnostika a prognóza

Projekt Agentury pro zdravotnický výzkum ČR č. NV18-04-00159: Využití pokročilých magneticko-rezonančních technik k odhalení patofyziologie a zlepšení diagnostiky a praktického managementu degenerativní komprese krční míchy)

Specializovaná poradna pro spondylogenní cervikální myelopatii, poradna pro onemocnění v oblasti pánevního dna v FN Brno

Školitel každoročních kurzů EMG - Neurologická klinika FN Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů Brno

Pregraduální a postgraduální výuka na neurologické klinice Masarykovy univerzity Brno

Recenzent českých i zahraničních impaktovaných neurologických časopisů

Člen výboru neurofarmakologické sekce České neurologické společnosti

2014: Kurz vyšetření spinálního pacienta Praha- Motol

2014: Kurz single- fibre EMG Berlín

2013: Cena Arnolda Picka za nejlepší originální práci v časopise Neurologie pro praxi

2011: Kurz EMG, single-fibre EMG a UZ periferních nervů. Neurofyziologická klinika Ljubljana

2010: Cena na nejlepší poster na 24. Českém slovenském neurologickém sjezdu

2010: Kurz elektrofyziologie pánevního dna. Neurofyziologická klinika Ljubljana

2001: Kurz základů elektromyografie. FN Brno-Bohunice

Dosažené vzdělání:

2017- 2021: doktorský studijní program v oboru neurologie, obhajoba disertační práce na téma Degenerative cervical spinal cord compression: diagnostics, pathophysiology, clinical manifestation, and practical management, titul Ph.D.

2011: funkční odbornost v elektromyografii pro výkon samostatné práci v této metodice

2004: specializovaná způsobilost z oboru neurologie

2001: atestace v oboru neurologie

1992-1998: Masarykova univerzita Brno, lékařská fakulta- magisterské studium- obor všeobecné lékařství, titul MUDr.

Profesní členství:

Česká lékařská komora

Česká neurologická společnost (ČNS) České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČLS JEP)

člen výboru Neurofarmakologické sekce ČNS

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP